Soponya Nagyközségi Polgárőr Egyesület


Soponya Nagyközségi Polgárőr Egyesület

1. Az Egyesület neve: Soponya Nagyközségi Polgárőr Egyesület
2. Az Egyesület székhelye: 8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.
3. Az Egyesület működési területe: Magyarország, Soponya nagyközség és vonzáskörzete (közigazgatási területe)
4. Az alapítás ideje: 2006. június 07.
5. Az egyesület jogállása:
A Soponya Nagyközségi Polgárőr Egyesület önálló jogi személy, amely az egyesületi jogról szóló 1989. évi II törvény, az 1997. évi CLVI törvény, és a jelen okiratban meghatározott szervezettel, valamint a működéséhez önálló költségvetéssel rendelkezik.

Az Egyesület célja és feladatai

Az Egyesület általános célja: olyan bűnmegelőzési intézkedések megtétele, illetve abban való részvétel, közreműködés, amellyel mérsékelni lehet a bűncselekményeket előidéző okok hatását, növelni az egész közösség biztonságát, továbbá olyan folyamatos és strukturált együttműködés kialakítása, amely hozzájárul a bűnözés mennyiségi és minőségi visszaszorításához, a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez. Az Egyesület célja – a közbiztonság megszilárdításán túlmenően – a katasztrófák és veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, az ellenük való eredményes védekezés és következményeik felszámolása. Az Egyesület célja javítani a településen az élet minőségét és egyben az emberi jogok érvényesülését. Az Egyesület olyan szabályozott keretek között zajló, felelősséggel járó bűnmegelőzési tevékenységet kíván folytatni, amelynek érvényesítése során tiszteletben tartja az emberi jogokat, az emberek szabadságjogait, és követi az alkotmányos jogállam elveit.

Az Egyesület feladatai, tevékenysége:

Az Egyesület a feladatát, tevékenységét a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően végzi, amely:
a.) bűnmegelőzés és áldozatvédelem:

 • közreműködik a lakosság vagyon- és személyi biztonságának védelmében,
 • közreműködik az életminőséget javító közbiztonság megteremtésében, a bűnözés csökkentésében,
 • előmozdítja és terjeszti a jogkövető magatartás kultúráját és a konfliktusok erőszakmentes elhárításának módszereit,
 • segítséget nyújt az Önkormányzatnak és a rendvédelmi hatóságoknak a közösség biztonságát szolgáló, átfogó rövid- és középtávú helyi biztonsági terv elkészítésében,
 • segítséget nyújt a helyi bűnmegelőzési programok koordinálásában, végrehajtásában, valamint folyamatos értékelésében,
 • rendszeresen felméri a helyi lakosok közbiztonsággal kapcsolatos véleményét,
 • közreműködik a társadalom védelmi képességeinek javításában,
 • a helyi közbiztonság javítása érdekében segítséget nyújt olyan bűnmegelőzési kommunikációs, médiastratégia kialakításában, amely fokozza a lakosság és a hatóságok, valamint az önkormányzat bűnmegelőzéssel kapcsolatos együttműködési hajlandóságát,
 • közreműködik olyan együttműködési rendszer kialakításában, amely kiterjed a helyi biztonságérzetet csökkentő környezeti tényezők jelzésének fogadására (drogfogyasztás, zajos szórakozóhelyek, egyéb aszociális magatartások), a megoldásra alkalmas mechanizmus kialakítására, valamint a problémák kezelésével kapcsolatos lakossági visszajelző rendszer működtetésére,
 • segítséget nyújt a sértetté válás szempontjából veszélyeztetett vagy kisebbségi csoportok számára,
 • törekszik a társadalmi kirekesztés, az előítéletesség elkerülésére és a biztonsághoz fűződő érdekek érvényesítésére, az egyéni autonómia és a közösségi kontroll egyensúlyára,
 • a tevékenysége ellátása során együttműködik a helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel, nyomozó hatóságokkal, természetvédelmi őrökkel, a védőnővel, a pedagógusokkal, a háziorvossal, a gyermekvédelem szakembereivel, a szociális szakemberekkel, a családsegítőkkel