TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00026

Projekt információ


1. a kedvezményezett neve: SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. a projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai felújítása Soponyán

3. a szerződött támogatás összege: 64 146 100

4. a támogatás mértéke (%-ban): 100%

5. a projekt tartalmának bemutatása: A megoldandó problémát a kiválasztott épület magas energiaköltségei jelentik, ebből adódóan célunk az energiaköltségek csökkentése. A magas energiaköltségek több tényezőből eredeztethetők: Egyrészt az épület kora, a kornak megfelelő anyagok használatából, építési körülményekből (szigetelés nélküli, minimális szigeteléssel megvalósult építés) adódó állapota/állaga, átfogó felújítás hiánya, kis léptékű energiahatékonysági beruházások (csupán részleges ablakcserék);
Másrészt a gépészeti rendszerelemek korukból adódó elhasználódása, állapota/állaga, kazánok/konvektorok rossz hatásfoka, folyamatos meghibásodása, fűtési rendszer hiányosságai, és főként szabályozottságának szinte teljes hiánya, szabályozhatatlansága;
Harmadrészt a nem megfelelő használatból eredő meghibásodások, többletköltségek;
Negyedrészt az épület belső világítási rendszerének elavultsága és magas energiafogyasztása.
Lényegét tekintve tehát a magas üzemeltetési költségek okai több összetevőből származnak. Egyrészt az épület nem megfelelő hőszigeteltsége miatti jelentős energiaveszteségből. Másrészt a fűtési rendszer szabályozhatatlansága miatt, mert ahhoz, hogy a kazántól legtávolabbi helyiségekben is kellő hőmérséklet legyen, a közelebbi termeket jelentősen és feleslegesen túl kell fűteni. Harmadrészt pedig az alkalmazott berendezések nem megfelelő hatásfoka és magas karbantartási igényei miatt.
A fejlesztés keretében az épület energetikai felújítása történik az alábbi műszaki adatokkal.
Homlokzati falak megszakítatlan EPS hőszigetelő rendszer elhelyezése külső oldalon.
Födémen kőzetgyapot szigetelés utólagos elhelyezése, felső oldalon és padozat kialakítása kiszellőzés céljából.
Nyílászáró: meglévő kapcsolt gerébtokos fa ablakok cseréje 4-16Ar-4 hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra, illetve a meglévővel megegyező anyagú és kialakítású új fa nyílászárók beépítése az homlokzatán.
Fűtés: jelenlegi kazán cseréje kondenzációs gázkazánra, valamint a fűtési rendszer primer köreinek kicserélésére.
Világításkorszerűsítés energiahatékonyvilágítási rendszer kialakításával.
A projektben megvalósított energetikai korszerűsítés, a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése és a nyílászárók korszerűsítése/cseréje révén elért megtakarítás éves szinten jelentős.

6. a projekt befejezési dátuma: 2019.08.31.

7.  projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00026