Aljegyző

Vágó Árpád aljegyző

Aljegyző ügyfélfogadása
Páratlan hét: hétfő-kedd- szerda 8:00-16:00-ig
Páros hét: csütörtök-péntek 8:00-16:00-ig